Dostęp do modelu z poziomu JSa w ASP.NET Core 1.0. DSP16 – część 13

Ten kto napisał choćby najprostszą aplikację w ASP.NET MVC wie jak można przesłać dane z kontrolera do widoku.

Po stronie klienta możemy bardzo prosto wyłuskać dane, które przysłaliśmy do widoku.

Jednak moim kolejnym celem było korzystanie z modelu w JavaScripcie. Innymi słowy chciałem przekonwertować to co wysyłam z kontrolera do obiektu w JS. W MVC 5 można było to dokonać przy użyciu Json.Encode:

VS nie potrafił przejść obok tego kodu obojętnie. Od razu raczył mnie poinformować, że coś nie tak stosownym komunikatem:

‚IJsonHelper’ does not contain a definition for ‚Encode’ and no extension method ‚Encode’ accepting a first argument of type ‚IJsonHelper’ could be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)

Po chwili poszukiwań na internecie StackOverFlow przyszedł z pomocą:

Odpalam stronę, F12 i mogę zobaczyć w debuggerze jak wygląda kod po stronie klienta:

Teraz w łatwy sposób w JS można wyłuskać dane:

Zmienna points przyjmie wartość 5.

Powered by: Wordpress