Adapter – Wzorzec Projektowy

Adapter jest strukturalnym wzorcem projektowym, czasem można go spotkać pod nazwą wrapper. Zrozumienie w jaki sposób działa oraz poznanie sytuacji w jakich można go użyć potrafi rozwiązać niejeden problem programistyczny.

Wyobraźmy sobie, że pracujemy w projekcie w którym używamy stworzonego przez nasz zespół loggera.

public class CustomLogger : ILogger
{
	public void Log(string info)
	{
		Console.WriteLine(info);
	}
}

public interface ILogger
{
	void Log(string info);
}
public class HalaZCzesciami
{
	private ILogger _logger;

	public HalaZCzesciami(ILogger logger)
	{
		_logger = logger;
	}

	public Kierownica StworzKierownice()
	{      
		var kierownica = new Kierownica();
		_logger.Log("Stworzono Kierownice");
		return kierownica;
	}

	...
}
var logger = new CustomLogger();
var hala = new HalaZCzesciami(logger);
var kierownica = hala.StworzKierownice();

Logger nie jest specjalnie skomplikowany – wszystko wyświetla na konsoli.

W trakcie trwania projektu przychodzi decyzja, że wszystkie logi maja być zapisywane w pliku, a nie wyświetlane na konsoli. Dodatkowo ma być użyta w celu zapisania logów zewnętrzna biblioteka.

Aby zapisać logi do pliku  przy pomocy zewnętrznej biblioteki musimy napisać następujący kawałek kodu:

public Kierownica StworzKierownice()
{      
	var kierownica = new Kierownica();
	var extLogger = new ExternalLogger();
	extLogger.LogInfo("Stworzono Kierownice");
	return kierownica;
}

Możemy również użyć zaimplementować to też w inny sposób:

public class HalaZCzesciami
{
	private ExternalLogger _logger;

	public HalaZCzesciami(ExternalLogger logger)
	{
		_logger = logger;
	}

	public Kierownica StworzKierownice()
	{      
		var kierownica = new Kierownica();
		_logger.LogInfo("Stworzono Kierownice");
		return kierownica;
	}
}

Na potrzeby tego przykładu nie jest trudne zamienić te pojedyncze linijki. Jednak w przypadku dużego projektu tego rodzaju zmiana może zając bardzo dużo czasu i z całą pewnością o czymś się zapomoni i będą błędy.

Sposób bezpieczny – Adapter

Problem który próbujemy rozwiązać to dostosować istniejący interfejs do API zewnętrznej biblioteki. Adapter daje nam możliwość zaadaptować nowy interfejs z starym interfejsem. Wzorzec adapter radzi, aby stworzyć klasę, która będzie implementować interfejs naszego starego loggera i wykona operacje na zewnętrznej bibliotece.

public class LoggerAdapter : ILogger
{
	private ExternalLogger _extLogger;
	public LoggerAdapter()
	{
		_extLogger = new ExternalLogger();
	}

	public void Log(string info)
	{
		_extLogger.LogInfo(info);
	}
}
var logger = new LoggerAdapter();
var hala = new HalaZCzesciami(logger);
var kierownica = hala.StworzKierownice();

Jak adapter wygląda w UMLu?

Adapter

 

Przydatne linki – Adapter

Przykład kiedy używać wzorca adapter. Polecam!

Fajny przykład z adapterem.

Film na yt z tłumaczeniem jak działa adapter.

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *